Δεν μπορώ να διαβιβάσω αγορά με 39Α.

Η διαβίβαση μια αγοράς με άρθρο απαλλαγής 39Α (κινητά, κονσόλες παιχνιδιών, laptop και tablet χωρίς να καταβάλετε ΦΠΑ στον «Πωλητή») πρέπει να γίνει ως εξής:

Αρχικά πρέπει να κάνουμε match με το παραστατικό του προμηθευτή. Η αξία του προμηθευτή ενδέχεται να διαφέρει από τη δική μας. Ο προμηθευτής διαβιβάζει αναγκαστικά χωρίς ποσό ΦΠΑ ενώ εμείς πρέπει να διαβιβάσουμε με ποσό ΦΠΑ για να καταφέρει να χρεοπιστωθεί στην περιοδική.

Αφού έχουμε κάνει match χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα:

 • Κατηγορία παραστατικού δεν μπορεί να είναι category2_5 καθώς δεν θα εμφανιστεί στην περιοδική. Οι εναλλακτικές που έχουμε διαβιβάσει είναι:
  • category2_7 Αγορές Παγίων (-) / (+)
  • category2_4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)
  • category2_1 Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)
 • Κατηγορία εξαίρεσης: 16 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ
 • Ποσό: Η καθαρή αξία της αγοράς
 • Ποσό ΦΠΑ: Το ποσό ΦΠΑ που αναλογεί στην καθαρή αξία και χρεοπιστώνεται στην περιοδική
 • Ποσοστό ΦΠΑ: 24% ή 17%. Η διαβίβαση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με ποσοστό 0%.
 • Κατηγορία ΦΠΑ: VAT_366

Αποποίηση ευθυνών: Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εγκυρότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται στα άρθρα μας. Δεν θα πρέπει όμως να εκλαμβάνονται ως προσωπικές συστάσεις υλοποίησης και θα πρέπει να επιβεβαιώνονται σε κάθε περίπτωση με το αρμόδιο τμήμα της εκάστοτε εταιρείας. H ιστοσελίδα δεν είναι η επίσημη σελίδα της ΑΑΔΕ.