Νέα έκδοση myDATA v1.0.8

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με ανακοίνωση της την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024, θέτει σε λειτουργία τη νέα έκδοση v1.0.8 του myDATA.

Ειδικότερα, με τη νέα έκδοση v1.0.8 του myDATA:

• ενεργοποιούνται οι διαδικασίες διασύνδεσης ταμειακών συστημάτων με τα

POS,

• διατίθενται νέα παραστατικά, όπως Δελτίο Αποστολής, Δελτίο Παραγγελίας

Εστίασης, Απόδειξη Είσπραξης και Απόδειξη Επιστροφής POS με επιλογή

ένδειξης «Εισπράξεις Τρίτων»,

• εξυπηρετείται η διαδικασία προσυμπλήρωσης και υποβολής της Δήλωσης

ΦΠΑ με τον κανόνα εσόδων – εξόδων, με την υλοποίηση της νέας μεθόδου

RequestVatInfo,

• παρέχεται η δυνατότητα πιλοτικής διαβίβασης παραστατικών διακίνησης,

• υλοποιείται νέα μέθοδος διαβίβασης πληρωμών στις συναλλαγές POS για

ετεροχρονισμένες συναλλαγές και νέα μέθοδος διαβίβασης παραστατικών

υπό έκδοση για τις περιπτώσεις που δεν ολοκληρώνεται η έκδοση του

παραστατικού,

• εισάγεται η δυνατότητα διαβίβασης παράλειψης και απόκλισης από τον Λήπτη

για παραστατικά που δεν διαβίβασε ή διαβίβασε με απόκλιση ο Εκδότης,

• διατίθενται νέοι συνδυασμοί χαρακτηρισμών εξόδων για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στον χαρακτηρισμό εξόδων.

Ακολουθεί συνημμένο αρχείο με τους συνδιασμούς χαρακτηρισμών: