«Κλειδώνει» η περιοδική ΦΠΑ από 01.01.2024;

Τεχνικά ναι, πρακτικά όχι.

Τα ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην περιοδική με βάση τις διαβιβάσεις που έχουν γίνει στην πλατφόρμα myDATA.

Τα έσοδα μπορώ να τα αυξήσω και τα έξοδα να τα μειώσω χειροκίνητα απευθείας στη δήλωση.

Αύξηση των εσόδων – εκροές ΦΠΑ

Προσοχή χρειάζεται στην αύξηση των εσόδων καθώς η ΑΑΔΕ θα παρακολουθεί τις αποκλίσεις και θα «χτυπάει καμπανάκι» για έλεγχο για μη διαβίβαση εσόδων. Μπορεί να είναι εύκολη λύση αλλά ίσως να πρέπει να προτιμήσουμε να διαβιβάσουμε τακτοποιητική εσόδου.

Μεταξύ των κωδικών εκροών με κατηγορία ΦΠΑ 0% μεταφέρουμε ελεύθερα ποσά, διατηρώντας εννοείται το συνολικό άθροισμα σταθερό. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε ποσά σε κωδικούς με διαφορετικές κατηγορίες ΦΠΑ. Αν έκανα λάθος διαβίβαση με ποσοστό 6% ενώ το ποσοστό ήταν 24% δεν μπορώ να μεταφέρω τα αντίστοιχα ποσά.  

Μείωση των εσόδων – εκροές ΦΠΑ

Τα έσοδα μπορώ να τα μειώσω, χειροκίνητα απευθείας πάνω στη δήλωση, μέχρι ποσοστό 30% από το ποσό που έχει προσυμπληρωθεί. Αν ξεπεράσω το 30% θα λάβω μήνυμα λάθους.

Δεν είναι όμως λίγες οι περιπτώσεις που η μείωση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 30% καθώς υπάρχουν ακόμα αρκετές εκκρεμότητες με την ΑΑΔΕ, αρκετές εκκρεμότητες με το λογισμικό της κάθε εταιρείας, αρκετές ασάφειες που χρειάζονται διευκρινήσεις, αρκετά λάθη από τους χρήστες που ακόμα μαθαίνουμε το νέο κόσμο που λέγεται myData.

Σε αυτές τις περιπτώσεις διαβιβάζουμε τα σχετικά ποσά με 11.4 (Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής) με ειδική ένδειξη «Λογιστική Εγγραφή» για να τα ξεχωρίζει η ΑΑΔΕ από τα κανονικά πιστωτικά λιανικής και προσθέτουμε στα σχόλια το κείμενο «Δυσχέρεια Συσχέτισης». Το πως θα διαβιβαστεί με την ένδειξη «Λογιστική Εγγραφή» και το αν χρειάζεται να γράψει ο καταχωριστής το σχετικό σχόλιο εξαρτάται από τη λειτουργικότητα του κάθε προγράμματος.

Αν το πρόγραμμά μου δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη διαβίβαση, μπορώ να χρησιμοποιήσω την ειδική φόρμα καταχώρισης του myDATA.  

Μείωση των εξόδων – εισροές ΦΠΑ

Όσον αφορά τα έξοδα, μεταξύ των κωδικών εισροών επιτρέπεται ελεύθερα η μεταφορά ποσών. Αν ο προμηθευτής διαβίβασε ένα παραστατικό Ιανουάριο κι εμφανίζεται στο myDATA κι εγώ το καταχωρίζω Φεβρουάριο γιατί παράπεσε και έχω κλείσει τη χρήση μου (ή για χίλιους άλλους λόγους) τι γίνεται; Η ΑΑΔΕ μου κρατάει «κάβα». Μπορώ να μειώσω τα έξοδα τον Ιανουάριο και η ΑΑΔΕ με ενημερώνει τι ποσό έχω που μπορώ να χρησιμοποιήσω για αύξηση των εξόδων τους επόμενους μήνες, πάντα όμως εντός της ίδιας οικονομικής χρήσης. Αν λοιπόν έχουμε χρήση Ιανουάριο-Δεκέμβριο, μέχρι 31/12 ότι κάναμε, κάναμε.

Αύξηση των εξόδων – εισροές ΦΠΑ

Τα έξοδα μπορώ να τα αυξήσω, χειροκίνητα απευθείας πάνω στη δήλωση, μέχρι ποσοστό 30% από το ποσό που έχει προσυμπληρωθεί. Αν ξεπεράσω το 30% θα λάβω μήνυμα λάθους.

Σε επόμενους μήνες μπορώ επίσης να αυξήσω τα έξοδα κατά το ποσό που έχω «κάβα» από τους προηγούμενους μήνες όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη παράγραφο.

Αν χρειάζεται να αυξήσω περαιτέρω τα έξοδά μου, διαβιβάζω τα σχετικά ποσά με 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) και προσθέτουμε στα σχόλια το κείμενο «Δυσχέρεια Συσχέτισης».

Όπως και για τα έσοδα, αν το πρόγραμμά μου δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη διαβίβαση, μπορώ να χρησιμοποιήσω την ειδική φόρμα καταχώρισης του myDATA.  

Η ΑΑΔΕ σε κάθε περίπτωση θα καταγράφει τη διαφορά που έχει το ποσό που έχει προσυμπληρωθεί με το ποσό που τελικά υποβάλλεται.  

Στόχος είναι σταδιακά να μηδενιστούν οι αποκλίσεις, με βελτιώσεις τόσο από την πλευρά της ΑΑΔΕ, όσο και των εταιρειών.

Για να βοηθήσει η ΑΑΔΕ τη διαδικασία, κάνει διαθέσιμη τη νέα υπηρεσία «Ανάλυση για Προσυμπλήρωση ΦΠΑ». Πρόκειται για ένα excel αρχείο που μπορούμε να κατεβάσουμε από την πλατφόρμα myDATA με τη σχετική επιλογή. Στο επόμενο άρθρο μας θα βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό.

Πατήστε στον σύνδεσμο για το επίσημο δελτίο τύπου, όπως δημοσιεύτηκε στο σελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Αποποίηση ευθυνών: Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εγκυρότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται στα άρθρα μας. Δεν θα πρέπει όμως να εκλαμβάνονται ως προσωπικές συστάσεις υλοποίησης και θα πρέπει να επιβεβαιώνονται σε κάθε περίπτωση με το αρμόδιο τμήμα της εκάστοτε εταιρείας. H ιστοσελίδα δεν είναι η επίσημη σελίδα της ΑΑΔΕ.