Μετάθεση προθεσμιών στο myDATA, στο Μητρώο POS και στην απόσυρση ΕΑΦΔΣΣ

Με ανακοίνωση της η ΑΑΔΕ, γνωστοποίησε την μετάθεση των προθεσμιών στο myDATA, στο Μητρώο POS και στην απόσυρση ΕΑΦΔΣΣ.

Συγκεκριμένα για το έτος 2022

• Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.12.2023

• Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 31.1.2024

• Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως 31.1.2024

• Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση QR code από την 1.1.2024 για τα παραστατικά που εκδίδονται με ERP

• Έσοδα λιανικής ΦΗΜ μέσω ERP ή Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης: Έως 31.3.2024

• Παρέχεται η δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων εξόδων 2022 και 2023 με Τύπο Παραστατικού 14.30 για τα οποία ο Λήπτης έχει αντικειμενική δυσκολία διαβίβασης

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση εδώ